Drava, rijeka, wwfDrava, rijeka, wwfDrava, rijeka, wwfDoprinosom EU LIFE+ financijskog mehanizma

Stara Drava Life za Natura 2000

Revitalizacija rukavca Stara Drava je prvi LIFE+ financirani projekt Mađarske I Hrvatske

Stara Drava Life za Natura 2000

Revitalizacija rukavca Stara Drava je prvi LIFE+ financirani projekt Mađarske I Hrvatske

Stara Drava Life za Natura 2000

Revitalizacija rukavca Stara Drava je prvi LIFE+ financirani projekt Mađarske I Hrvatske

 CILJEVI PROJEKTA

 

 Rijeka Drava je jedno od europskih novo otkrivenih blaga biološke raznolikosti. To je mjesto brojnih prirodnih staništa, koja su danas rijetkost u Europi, kao što su velike i vrlo dobro očuvane poplavne šume, riječni otoci, šljunčane i pješčane obale, bočne mrtvice i rukavci. Rijeka i njezina priobalna staništa dom su vrsta, kao što su orao štekavac, crna roda, mala čigra ili bregunica.