Novosti

Što nam pruža Stara Drava?

Jedan od ključnih elemenata našeg projekta je prikazati zašto je rukavac Stara Drava toliko važan za lokalno stanovništvo, zašto im je poseban i koristan. Kako bismo to saznali organizirali smo četiri sastanka sa lokalnim stanovništvom, ribičima, šumarima, ljudima koji se bave zaštitom prirode, graničnom policijom, lovcima, poljoprivrednicima, istraživačima i ostalim ljudima koji su povezani sa rukavcem, bilo po službenoj dužnosti bilo kao lokalno stanovništvo.

 

Info dan – Program LIFE

U Zagrebu je 21.ožujka održan Info dan programa LIFE u Hrvatskoj u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike, odnosno Nacionalne kontakt točke za program LIFE.

 

Objavljen je WWF-ov tematski magazin Old Drava

Novi WWF magazin pripremljen u okviru projekta je objavljen. Magazin daje široku perspektivu rada partnera na boljoj opskrbi vodom riječnog rukavca, na poboljšanju kvalitete poplavnih šuma uz vodu i opisuje njihove do sada postignute rezultate.

 

Promotivni letak projekta

Ciljevi projekta, aktivnosti i rezultati sada su dostupni na letku Stara Drava koji je izrađen na mađarskom, hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Osnovna ekološka studija sada je dostupna

Osnovna ekološka istraživanja na području Stare Drave su završila u jesen 2015. godine. Završno izvješće o stanju flore i faune je sada dostupno. Ovo je bilo najdetaljnije istraživanje područja Stara Drava do sada.

 

Poboljšani uvjeti u poplavnim šumama duž rukavca Stara Drava

Obnavljanje šume započelo je u poplavnim šumama duž Stare Drave. U prijašnjim godinama i desetljećima, pošumljavalo se nekoliko puta, međutim, vrlo često se pošumljavalo neprikladnim vrstama.

 

Nove ribičke platforme duž Stare Drave

Tijekom jeseni 2015. godine, uklonili smo dio starih i uništenih ribičkih platformi duž Stare Drave. Ovaj problem bio je prisutan duže vrijeme, jer su ove zapuštene platforme i njihova okolina bile trn u oku na rukavcu.

 

Kartiranje staništa u području rukavca Stara-Drav

Istraživanja staništa, vodene i kopnene faune Stare Drave provedena su u 2015. godini tijekom proljeća i ljeta. Skupine znanstvenika upoznatih s Dravom i močvarnom ekologijom proveli su istraživanja u 17 km dugom rukavcu.

 

Započeo prvi hrvatsko-mađarski LIFE projekt

Rijeka Drava je jedno od europskih novo otkrivenih blaga biološke raznolikosti. To je mjesto brojnih prirodnih staništa, koja su danas rijetkost u Europi, kao što su velike i vrlo dobro očuvane poplavne šume, riječni otoci, šljunčane i pješčane obale, bočne mrtvice i rukavci. Rijeka i njezina priobalna staništa dom su vrsta, kao što su orao štekavac, crna roda, mala čigra ili bregunica.

 

Cilj projekta i njegove aktivnosti

Glavni cilj projekta je pridonijeti očuvanju i otpornosti obalnih staništa kroz poboljšanje vodnog režima i poboljšanje statusa bioraznolikosti poplavnih šuma duž rukavca. Restauracija uključuje stabilizaciju dovoljne razine vode strukturama za zadržavanje vode u rukavcu i poboljšanje dotoka vode iz glavnog toka rijeke Drave.

 

Započeo biološki monitoring

Proljeće je došlo u rukavac Stara Drava, a započela je i procijena ekološkog statusa. Studija staništa je važna, budući da želimo nadgledati rezultate projekta u kasnijoj fazi. Osnovna sudija je prva procijena stanja, koja će odrediti preporučene aktivnosti . Procijena će biti napravljena za mađarsku i hrvatsku stranu Stare Drave.

 

Održan službeni sastanak sa kontrolnim tijelom LIFE programa

Prvi službeni posjet LIFE-ovog monitoring tima bio je u veljači u centru za posjetitelje Uprave Nacionalnog parka Dunav-Drava. Izvjestili smo kontrolno tijelo o projektnim aktivnostima svakog od partnera i o nadolazećim aktivnostima.