Nemojmo dopustiti da se voda Stare Drave izgubi

21.11. 2018. 

Rukavac Stara Drava krivuda u dužini od 15 km na vodoplavnom području Drave na mađarsko-hrvatskoj granici. Fotó: Gruber TamásObale rukavca djelomično obrasta šuma, neki od dijelova uz rukavac su široke vodene površine, a neki pak tršćaci. U rukavcu i na njegovoj obali,  žive patka njorka i čapljica voljak, a u gajevima kraj obale cvate kacigasti kaćun i dugolisna naglavica. Zbog sve većeg ukopavanja korita rijeke Drave, vrijedna voda iz rukavca odlazi brže prema rijeci nego što bi to bilo potrebno – tako da unatoč periodima sa puno oborina, voda prebrzo odlazi iz rukavca. Kao rezultat toga, stanje živog svijeta i staništa životinja i biljaka tog područja se tijekom posljednjeg desetljeća pogoršalo.

Stručnjaci zaštite prirode su za rješenje odabrali osiguravanje veće razine vode: u okviru prvog mađarsko-hrvatskog LIFE projekta, partneri surađuju od 2014. godine u pripremi planova i nabavljanju dozvola, a terenski rad je započeo ove jeseni. Staru Dravu sa Dravom spaja jedan uzak potok po imenu Crni jarak (Fekete-árok); u okviru projekta se na ovom jarku izgrađuje prag dna korita. Jedna od uloga tog praga je da u manjoj količini poveća prosječnu razinu vode u rukavcu, a s time u vezi, ovisno o dotoku vode, poveća količinu uskladištene vode u rukavcu na čak pola milijuna kubičnih metara. S druge strane, što je možda čak i važnije, u sušnim periodima, ovaj prag u značajnoj mjeri može usporavati spuštanje razine vode u rukavcu. Zahvaljujući šljunčanom dnu, razina podzemne vode će se također povećavati u rukavcu, te će se očekivano poboljšati opsrkba vodom korijenske zone raznih staništa na obalama.Fot: Fred F. Hazelhoff, WWF

Prvi korak izgradnje praga dna korita je uređenje jednog privremenog kanala, nakon čega slijedi pregrađivanje korita Crnog jarka. To je potrebno jer se za izgradnju praga dna, radna površina treba isušiti. Iz radne površine se treba prvo eliminirati voda, pa mulj, kako bi se temelj praga mogao postaviti. Terenski radovi se odvijaju na mađarskoj i hrvatskoj strani i njegov završetak se očekuje ove zime. Na taj način se biljni i žitovinjski svijet ovog područja ometa u najmanjoj mogućoj mjeri.

Tijekom terenskog rada važno je da su strojevi i oprema u dobrom stanju, te da curenje nafte ili goriva ne zagađuje vodu ili tlo. Građevni materijali i oprema čuvaju se izvan zaštićenog područja.

Od poboljšanja opskrbe vodom, posjetitelji područja uz rukavac će također imati koristi. Stara Drava je popularno mjesto za ribolov: i na mađarskoj i na hrvatskoj strani brojni ribiči posjećuju njezinu obalu, a odgovarajuća količina vode je osnovni uvjet za ribolov. U okviru projekta, izgrađeno je nekoliko novih ribičkih platformi i uklonjeno više njih koje su bile u lošem stanju.

 

O rukavcu Stara Drava anketirano je i lokalno stanovništvo, a intervjui su otkrili da je lokalno stanovništvo vrlo ponosno na velik  i teško dostupan rukavac Stara Drava i da su svjesni jedinstvenosti ovog obalnog područja. Fotó: Berende AlexaVećina ispitanika podržala je sve aktivnosti koje poboljšavaju vodoopskrbu i koje će sačuvati veliku biološku raznolikost područja koja je jamstvo očuvanja prirodnih resursa i usluga ekosustava za lokalno stanovništvo.

Poboljšanje opsrkbe vodom rukavca Stara Drava se realizira u okviru projekta LIFE13/NAT/HU000388.

Za detaljne informacije posjetite stranicu projekta.