Nove ribičke platforme duž Stare Drave

Foto: Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava

2016-01-06

Tijekom jeseni 2015. godine, uklonili smo dio starih i uništenih ribičkih platformi duž Stare Drave. Ovaj problem bio je prisutan duže vrijeme, jer su ove zapuštene platforme i njihova okolina bile trn u oku na rukavcu. Poslijednjih desetljeća, mnoge od tih platforma nisu bile izgrađene od pažljivo izabranih građevinskih materijala, nego od na brzinu skupljenih dijelova i djelića, i nakon napuštanja su brzo postale ruševne.

Tijekom jeseni smo napravili istraživanje, da bi mogli odlučiti koje platforme nisu potrebne. Identificirano je više od 30 nepotrebnih platformi, koje su zatim i uklonjene. Umjesto njih su izgrađene nove platforme i tri riječna mola za društvene potrebe. Molovi su veći, na njih stane više ljudi i prikladni su za razgledanje cijelog rukavca s obale; čak se i prezentacije o Staroj Dravi na njima mogu održavati za manje skupine. Novim platformama upravljaju ribičke udruge, a mogu ih koristiti posjednici valjanih ribičkih dozvola. Platforme su sagrađene na određenoj visini i sve su istog dizajna.

Kriteriji dobrog prirodnog statusa, zahtijevali su i promjenu pravila ribolova na staroj Dravi. Pecanje ne mora značiti izgradnju Foto: Uprava Nacionalnog parka Dunav-Dravakučica i onečišćenje okoliša. Na Staroj Dravi peca uglavnom lokalno stanovništvo, ali u znatno manjem broju nego prije. To se može promijeniti poboljšavanjem uvjeta ribolova i podizanjem svijesti. Savršen rezultat očuvanja prirode i socijalne komponente bio bi kada bi ljudi posjećivali Staru Dravu zato jer osjećaju da im pripada, ponosni su na njenu vrijednost i sa željom da ju sačuvaju za buduće generacije. Naš posao oko uklanjanja starih i uništenih platformi i građenja novih umjesto njih, stvorio je jedan od preduvjeta ka tom idealnom rezultatu.