Poboljšani uvjeti u poplavnim šumama duž rukavca Stara Drava

Foto: Uprava Nacionalnog Parka Dunav-Drava

2016-01-22

Obnavljanje šume započelo je u poplavnim šumama duž Stare Drave. U prijašnjim godinama i desetljećima, pošumljavalo se nekoliko puta, međutim, vrlo često se pošumljavalo neprikladnim vrstama. Nedavno poboljšanje snabdijevanja vodom rukavca također je imalo pozitivni učinak na razinu podzemnih voda u okolnim područjima; stoga, pravo je vrijeme za promjene strukture šume, kojoj bolje odgovaraju novi uvjeti.

15 područja je odabrano za pošumljavanje; u svakom su označena područja 25 X 25 metara. U svakom području, posađeno je 50 – 100 mladica, koje su bile visoke samo 30 – 40 cm i koje nisu bile ranije sađene. Odabrali smo vrste koje imaju zahtjeve prema vodi odgovarajuće sadašnjim i budućim očekivanim uvjetima u rukavcu. Sadnice uglavnom nisu vrste visokog rasta, nego prirodne vrste koje rastu do visine grmlja. Među njima su: javor žestilj (Acer tataricum), Foto: Uprava Nacionalnog Parka Dunav-Dravajasika (Populus tremula), divlja jabuka (Malus sylvestris), divlja kruška (Pyrus pyraster) i obična kurika (Euonymus europaeus). U godinama koje dolaze, prioritet u njegovanju imati će mlade biljke posađene 2015. godine.

Kada smo odabirali područja, imali smo na umu teren obale Stare Drave. Obala rukavca ima brojna povišena područja gdje na površini postoji sloj šljunka i gdje se razina podzemnih voda mijenja vrlo brzo. Ispod tih viših područja razina vode drastično pada u sušnim periodima, što uzrokuje poteškoće za biljni pokrov. Stanje sadašnjih šuma isto Foto: Uprava Nacionalnog Parka Dunav-Dravatako pokazuje znakove toga, kao što je dehidracija zajednička svim loše odabranim šumama koje se nalaze na višim terenima.

Ova situacija može se poboljšati postupnim promjenama i obnavljanjem šuma sadnjom vrsta koje su prikladne za uvjete pod snažnim utjecajem promjena razine podzemnih voda i značajki tla. Upravo je takav projekt u tijeku na Staroj Dravi. Odabrana područja nisu direktno na obali. Dobro upravljanje ovim šumama i odgovarajućih sastav vrsta, ima vidljivo poboljšanje ne samo stanja šuma, nego i stanja srušenih stabala, populacije ptica gnjezdarica i ptica koje se hrane na tom području i populacije insekata. S obzirom na to, upravljanje šumama u skladu s lokalnim prirodnim uvjetima, daje puno bogatije i raznovrsnije šume.