Što nam pruža Stara Drava?

2017-07-13

Jedan od ključnih elemenata našeg projekta je prikazati zašto je rukavac Stara Drava toliko važan za lokalno stanovništvo, zašto im je poseban i koristan. Kako bismo to saznali  organizirali smo četiri sastanka sa lokalnim stanovništvom, ribičima, šumarima, ljudima koji se bave zaštitom prirode, graničnom policijom, lovcima, poljoprivrednicima, istraživačima  i ostalim ljudima koji su povezani sa rukavcem, bilo po službenoj dužnosti  bilo kao lokalno stanovništvo. Kako bi saznali od ljudi koji žive sa obje strane rukavca Stara Drava što im on  pruža  i što im granica između  dvije zemlje predstavlja  sastanci su održani i u Mađarskoj i u Hrvatskoj.

Cilj našeg  istraživanja bio je predstaviti važnost zaštite prirodnih područja  ne samo iz perspektive zaštite prirode. Prirodna staništa, kao što su Stara Drava ili rijeka Drava služe lokalnom stanovništvu na mnogo načina  a istovremeno  su neophodna za održavanje blagostanja i prosperiteta cijelog planeta i čovječanstva.  

Tijekom proteklih desetljeća, jedno od fokusnih područja znanstvenog istraživanja bilo je istraživanje odnosa prirode i ljudi, koje je lagano zasjenjeno  našom sve većom civilizacijom. Ta istraživanja, poput ishoda sastanaka vezanih uz  Staru Dravu, očitovala su  da rijeke, jezera, rukavci i druga prirodna staništa pružaju različite “ekosustavne usluge” ljudima. Te usluge uključuju prirodnu sposobnost pročišćavanja voda, održavanje plodnosti tla, smanjenje učinaka suša i poplava, te pružaju opuštanje, turizam i promatranje ptica ili ribolovne mogućnosti  ili osiguravaju opskrbu pitkom vodom.  

Ecosystem services to humankind (LPR 2016)  

Na sastancima u Mađarskoj saznalo se puno novih informacija o prošlosti  i okolnom području rukavca Stara Drava od ljudi koji žive u Barcsu ili oko njega. Tako je rečeno da je prije nekoliko desetljeća otvorena površina vode bila  puno veća i šira, te kao takva  bila izvrsna za opuštanje ili plivanje. Ribiči su izlovljavali velike ribe iz rukavca koja se zatim svježa  prodavala na obali rukavca. Šume su bile gušće i veliki hrastovi su bila uobičajena pojava.  

Kroz povijest, rijeka Drava i njen poplavni prostor pružili su stanovnicima bogat život stoga nije ni čudna činjenica da je, prema nalazima lokalnih arheoloških nalazišta, ovo područje naseljeno još od pretpovijesnog doba.

Nažalost, trenutna situacija nije tako savršena. Svi su se složili  je prekid  veze između rukavca Stara Drava i plovne Drave  utjecao na smanjenje vodoopskrbe Stare Drave što je rezultiralo gubitkom vode rukavca  posebice tijekom dugih i sušnih ljeta. Iz toga razloga nije uobičajeno da se ljudi spuštaju do rukavca samo da ga posjete.  Unatoč kontinuiranim naporima poribljavanja  pecanje je jedva moguće te su zbog toga  prethodni ribarski kampovi napušteni.

Na sastancima su predstavljene predložene aktivnosti projekta LIFE te smo željeli saznati dali će one osigurati koristi iz prošlosti  i  dovesti do stanja rukavca kakav je nekad bio.  Svi su podržali  izgradnju brane za zadržavanje vode  jer će poboljšati vodoopskrbu. Ribolovci su posebno ukazivali na to da bi, ako bi površina vode bila veća, bili skloniji češćim izletima na  Staru Dravu. Obnova ribolovnih platformi također je korisna za njih.  Poučna staza koja će se postaviti u šumama, mogućnosti kanuinga i promatranja ptica koje će voditi zaposlenici Nacionalnog parka Duna-Drava također će biti atrakcija mnogim potencijalnim posjetiteljima.  

Sastanku na hrvatskoj strani rukavca Stara Drava prisustvovalo je petnaest osoba koji su ne samo došli već i aktivno  diskusijama sudjelovali u sastanku. Zbog blizine naselja Križnica, koje je smješteno između Stare Drave i plovne rijeke Drave, ljudi su u direktnom kontaktu sa područjem na kojemu se provodi projekt. Ljudska prisutnost ovdje je mnogo izraženija te  stoga prirodno okruženje podliježe značajnijim ljudskim učincima. Ljudi s hrvatske strane vrlo su ponosni na ribolovne mogućnosti, jedinstvene prirodne vrijednosti Stare Drave i okolicu rukavca koja je  oaza opuštanja.  Bilo bi im drago da se  više ljudi  upozna s tim područjem i da više turista dolazi posjetiti rukavac. Međutim, oni vide i rizike toga, te bi stoga podržali goste koji dolaze kanuima, čamcima ili biciklima, čime bi podržali razvoj eko-turističkih mogućnosti.

Jasno se da zaključiti da bi ljudi htjeli očuvati vrijednosti Stare Drave i bili sretni s inicijativom koja će poboljšati vodoopskrbu rukavca.