Započeo biološki monitoring

2015-04-28

Proljeće je došlo u rukavac Stara Drava, a započela je i procijena ekološkog statusa. Studija staništa je važna, budući da želimo nadgledati rezultate projekta u kasnijoj fazi. Osnovna sudija je prva procijena stanja, koja će odrediti preporučene aktivnosti. Procijena će biti napravljena za mađarsku i hrvatsku stranu Stare Drave.

Monitoring s mađarske strane vode stručnjaci koji imaju iskustva u monitoring slatkovodnih staništa. Prošla zima je bila veoma vlažna duž Drave i flora i fauna su u dobrom stanju. Zbog toga što nije bilo dužih hladnih perioda , invazivne vrste su najvjerojatnije u isto tako dobrom stanju. Njihov broj će nadamo se biti smanjen tijekom projekta, zato što će poboljšana opskrba vodom u rukavacu, poboljšati stanje domicilnih vrsta, a sadnjom domicilnih vrsta stabala i grmlja, poboljšati ćemo raznolikost šumskih staništa.

U proljeće je postavljen vodomjer na prostoru provedbe projekta. Vodomjer će davati referentne podatke o razini vode u rukavcu, koja se ne mijenja brzo, ali postoje znatne razlike između vlažnih i suhih sezonskih razina vode. Cilj projekta je da se minimalna razina vode poveća za 1,0 – 1,5 m, zahvaljujući restauracijskim mjera.