Započeo prvi hrvatsko-mađarski LIFE projekt

2015-07-21

Rijeka Drava je jedno od europskih novo otkrivenih blaga biološke raznolikosti. To je mjesto brojnih prirodnih staništa, koja su danas rijetkost u Europi, kao što su velike i vrlo dobro očuvane poplavne šume, riječni otoci, šljunčane i pješčane obale, bočne mrtvice i rukavci. Rijeka i njezina priobalna staništa dom su vrsta, kao što su orao štekavac, crna roda, mala čigra ili bregunica.  

Unatoč jedinstvenom ekološkom statusu, Drava nije neregulirana rijeka. Propisima u 20. stoljeću, mnogi meandri su odsječeni od Fotó: Gruber Tamásrijeke. Ovi meandri su sada riječne mrtvice, koje dobivaju vodu samo tijekom visokih vodostaja, ili rukavci, koji više ne komuniciraju s glavnim tokom rijeke. Najduži rukavac na lijevoj strani rijeke je Stara Drava, uzvodno od grada Barcsa (HU), na području općine Pitomača (HR). Opskrba vodom Stare Drave nije dovoljna, posebno tijekom dugih sušnih sezona, i to je razlog zašto je ekološki status poplavnih šuma duž rukavca počeo degradirati u prethodnim desetljećima.

Odgovorne vlasti i aktivne NVO-i iz obje zemlje uz rijeku, Hrvatske i Mađarske, počele su suradnju u pokušaju pronalaska rješenja protiv ovog štetnog degradacijskog procesa i razvili su prijedlog projekta za restauraciju Stare Drave. LIFE+ Natur program podržava ovu inicijativu i četverogodišnji projekt koji je započeo 2014. Godine. Voditelj projekta je Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava, a njegovi pratneri su općina Pitomača, VIDRA - Razvojna agencija Virovitičko –Podravske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – Podravske županije, WWF Mađarska i Ribolovna udruga regije Somogy.

Ovo je prvi zajednički mađarsko-hrvatski LIFE Priroda projekt, koji je započeo nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Ukupan budžet projekta LIFE Stara Drava (LIFE13 NAT/HU/000388) je 834 006 €, a sufinanciranje EU je 634 695 €.