Dozvole

Budući da se projekt provodi u zaštićenim i Natura 2000 područjima u obje države, okolišne dozvole i dozvole za vodne konstrukcije su nužne za projekte u zaštićenim i Natura 2000 područjima u obje zemlje.

Ishođenje dozvola će biti realizirano odvojeno, ovisno o nacionalnom zakonodavstvu, ali je proces ujednačen. Ovo je kompliciran, ali veoma važan korak projekta. Kada okolišne dozvole i dozvole za vodne građevine budu ishođene, konkretni konzervacijski radovi na terenu mogu lako početi.