Aktivnosti

Ekološka studija

Studija o ekološkom statusu je prvi korak prema realizaciji projekta. Studija ima dva glavna cilj - ona je temelj za monitoring ekoloških rezultata projekta, ali i daje podatke za Ocjenu utjecaja na okoliš (Environmental Impact Assessment).

 

Dozvole

Budući da se projekt provodi u zaštićenim i Natura 2000 područjima u obje države, okolišne dozvole i dozvole za vodne konstrukcije su nužne za projekte u zaštićenim i Natura 2000 područjima u obje zemlje.

 

Tehničko planiranje i konstrukcija

Razina vode u vodotoku Stare Drave biti će poboljšana sa građevinama za zadržavanje vode u rukavcu i snabdijevanje vodom iz korita rijeke Drave. Male brane su ključan faktor za poboljšanje vodene razine u Staroj Dravi tako da zadržavaju vodu koja dolazi iz potoka Rinya.

 

Poboljšan status šumskih staništa

Iako je većina šuma na području projekta u dobrom ekološkom stanju, postoje određene šumske parcele gdje će se ovim projektom poboljšati raznolikost.

 

Uklanjanje i obnova ribičke infrastrukture

Dijelovi Stare Drave na kojima su vodene površine šire, često koriste lokalne ribičke udruge. U tu svrhu, izgrađeno je više ribičkih platformi. Mnoge od njih se koriste i danas, ali nekoliko njih, osobito one najstarije, su u veoma lošem stanju. Napuštene platforme će biti uklonjene iz rukavca, a materijal će biti transportiran na odlagalište.

 

Širenje znanja o prekograničnim projektima

Cilj projekta je očuvati i obnoviti ekološki status rukavca koje je sada odvojen od rijeke Drave i njegova opskrba vodom ne zadovolajva ekološke zahtjeve. Zajednička Deklaracija Hrvatske i Mađarske iz 2011. godine, dokazuje da obje zemlje nastoje održati i unaprijediti status zaštite rijeke.