Ekološka studija

Studija o ekološkom statusu je prvi korak prema realizaciji projekta. Studija ima dva glavna cilj - ona je temelj za monitoring ekoloških rezultata projekta, ali i daje podatke za Ocjenu utjecaja na okoliš (Environmental Impact Assessment).

Studija će pokriti cijelo ciljano područje, od obalnih staništa do vodnog tijela, uključujući mađarsku i hrvatsku stranu, uzimajući u obzir činjenicu da su staništa odvojena samo državnom granicom.