Tehničko planiranje i konstrukcija

Razina vode u vodotoku Stare Drave biti će poboljšana sa građevinama za zadržavanje vode u rukavcu i snabdijevanje vodom iz korita rijeke Drave. Male brane su ključan faktor za poboljšanje vodene razine u Staroj Dravi tako da zadržavaju vodu koja dolazi iz potoka Rinya. Pomoću tih struktura prosječna vodena razina poboljšati će se za 1 metar, što će pozitivno utjecati na rukavac i na okolna staništa. Riblja staza će biti u mogućnosti periodično propuštati ribe i neće blokirati uzdužnu povezanost rukavca i povezanost rukavca sa glavnim tokom rijeke.

Povećanjem razine vode, poboljšati će se i ekološki status rukavca. Opskrbni kanal iz rijeke Drave vodit će vodu u rukavac pomoću gravitacije. Tehnički dizajn će definirati koja razina vode u rijeci Dravi, može opskrbljivati rukavac sa svježom vodom. Opskrba vodom iz rijeke Drave je još jedan ključni dio projekta. Ova dodatna voda može pomoći u smanjenju rizika od niskog vodostaja u rukavcu, koji može uzrokovati brzu eutrifikaciju, osobito za vrijeme niskih vodostaja tijekom ljeta.