Novi rezultati biološkog statusa rukavca

 

2017-08-14

Biološko istraživanje rukavca Stara Drava nastavilo se i u 2016. S obzirom da su vrste i staništa rukavca i  okolnih područja od europske važnosti svako je  istraživanje vrijedno.  

Stara Drava bogata je mnogim staništima a  najvažnija je   plutajuća,potopljena i ukorijenjena vodena vegetacija prirodnih jezera i rukavaca, crnogorične šume johe i jasena. Ta staništa se prostiru na preko 100 hektara, zauzimajući 30 % površine područja rukavca. Sa područja rukavca koje je jače izloženo povišenju razina vode, uzeti su dodatni uzorci kako bi se utvrdio opseg učinka na najtočniji mogući način.  

Najuobičajenija prirodna staništa rukavca Stara Drava su poplavne šume vrbe i topole prostirući se na preko 72 ha ( 22% područja) te  plutajuća,potopljena i ukorijenjena vodena vegetacija koja zauzima 32 ha ( 10% cijelog područja). Prirodni sastav ove vegetacije je važan element. Osim toga, većina uzorka vegetacije sastoji se od zaštićenih vrsta. Međutim, udio korova koji signaliziraju degradaciju pokazao se kao nula.  

Planirano povećanje razine vodostaja Stare Drave vjerojatno će imati pozitivan učinak na ukorijenjenu vodenu vegetaciju, a populacije i udružene zajednice pojedinih vrsta će se reorganizirati na temelju razine vode. Naši podaci o praćenju šuma pokazali su status prirodnosti sličan onima ukorijenjene vodene vegetacije.  

Praćenje vodenih vretenaca  daje interesantne rezultate. Istraživanje iz 2016. godine pokazalo je nizak broj vrste, ali to ne znači da je stanje faume vodenih vretenaca na području Stare Drave siromašno. Kako bi se pratile promjene, preporučuje se prošireno, višegodišnje praćenje. Često i češće praćenje, u višestrukim godišnjim dobima, pružit će precizniju sliku statusa vodenih vretenaca. 

Nadzor nad vodenim pticama proveden je dva puta na staroj Dravu u svibnju 2016. godine. Zbog kasnog datuma praćenja, populacija nekoliko vrsta je svakako podcijenjena. Prema našem mišljenju, populacija drugih vrsta ptica može se odrediti vrlo precizno. Tijekom istraživanja početkom svibnja podaci su zabilježeni na 46 lokacija, kada je identificirano 231 jedinka 45 vrsta ptica.Tijekom  terenskog posjeta  krajem svibnja  zapaženo je 250 jedinki od 39 vrsta ptica praćenih  na 39 točaka.    

Potpuna dokumentacija izvješća o praćenju, kao i sažetak na  hrvatskom i engleskom jeziku, možete preuzeti s naše web stranice.