Új eredmények a holtág biológiai állapotáról

 

2017-08-14

Az Ó-Dráva biológiai állapotfelmérése 2016-ban folytatódott. A holtágban és partja mentén európai jelentőségű fajok és élőhelyek egyaránt előfordulnak, minden megfigyelés értékes eredményekkel szolgál.  

A holtág élőhelyei közül a legfontosabbak a természetes tavak és holtmedrek hínártársulásai és a puhafás ligeterdők, valamint éger- és kőrisligetek. Ezek az élőhelyek mintegy száz hektáron terülnek el, ami az egész holtág területének egyharmada. Azokon a holtág szakaszokon, amelyeken az élőhelyekre a megemelkedő vízszint várhatóan nagyobb hatással lesz, külön mintavételezést végeztünk abból a célból, hogy a hatásának mértékét a lehető legpontosabb módszerekkel detektálni lehessen.

Az Ó-Dráva holtág leggyakoribb természetes élőhelye a fűz-nyár ártéri erdő, amely 72 hektárt borít, ez a terület 22%-a, illetve a hínár növényzet, amelynek területe 32 ha, vagyis az egész terület 10%-át teszi ki.  A hínártársulások összetételének természetessége fontos érték ráadásul a növényzeti minta jelentős részét védett fajok tették ki.  Ezzel szemben a degradációra utaló gyomfajok százalékos aránya 0-nak bizonyult.

A tervezett vízszint megemelés valószínűleg pozitív hatással lesz a hínár vegetációra, az egyes fajok populációi és társulás állományai átrendeződnek a vízszintnek megfelelően. Az erdei monitoring felvételeink a hínártársulásokhoz hasonló kedvező természetességi állapotokat mutattak.

A felmérés egyik érdekessége a szitakötő-együttesek vizsgálata volt. A 2016-os felmérés gyér fajszámot mutatott, de ez nem feltétlenül jelenti, hogy az Ó-Dráva szitakötő faunája szegényes. A változások nyomon követésére hosszabb távú, több éves monitorozás ajánlott. A gyakori és több évszakban zajló monitoring pontosabb képet adna a szitakötő-együttes állapotáról.

Az Ó-Dráván 2016 májusában kétszer zajlott vízimadár monitorozás. A késői időpontok miatt több faj esetében biztosan és jelentősen alulbecsült az állomány. Más madárfajok állománya véleményünk szerint nagy pontossággal meghatározható. A május eleji felvételezéskor 46 ponton rögzítettünk adatokat, ekkor 45 madárfaj 231 egyedét észleltük. A május végi bejáráskor 39 ponton 39 madárfaj 250 egyedét észleltük. 

A monitoring jelentés teljes anyaga, valamint a horvát és angol nyelvű összefoglaló letölthető honlapunkról.