Uspješna završnica projekta u završnom mjesecu projekta

16. 04. 2019

Pozadina projekta

Činjenica da priroda ne poznaje granice već je dobro poznati klišej. Ta je teza posebice primjenljiva na područje Drave, gdje se rijeka i granična linija kopna Mađarske i Hrvatske presijecaju desetak puta. I rukavac Stara Drava u okolici Barcsa prostire se objema stranama granice. Osim što je zaštićen u obje zemlje, dio je i prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. 

Uobičajene vrijednosti

Prethodni meandar Drave postao je rukavac omeđen  fragmentima naplavnih (aluvijalnih) šuma s vrstama Salicion albae i Alnion incanae. Mozaik vode, trske i aluvijalnih šuma dio je europske mreže Natura 2000 u objema zemljama. Područje pruža dom mnogim zaštićenim vrstama poput riba Rhodeus amarus, vretenaca Aeshna isoceles, vodozemaca Pelephylax lessonae, reptila Anguis fragilis i ptica Aythya nyroca. I zaštićene se biljke javljaju u velikom broju – u vodi su uobičajene vrste Trapa natans i Nymphoides peltata, a u šumama su prisutna staništa Equisetum hyemale i Cephalanthera longifolia.  

Uobičajeni izazovi

Iako su rukavac i okolno područje iznimno bogati prirodnim vrijednostima, utjecajem prirodnih faktora i ljudske aktivnosti uočena su negativa djelovanja. Kao posljedica toga podnesen je zajednički LIFE prijedlog. Smanjenje vodostaja u rukavcu, opadanje razine vode u tlu okolnih poplavnih šuma i napuštene ribarske platforme – štetne su posljedice za prirodu, te su smatrane izazovima koji se moraju riješiti. 

Završene aktivnosti

U svrhu rješavanja prethodno navedenih problema, suradnjom mađarskih i hrvatskih partnera ostvarene su sljedeće intervencije: Radi stabilizacije vodostaja u rukavcu izgrađena je donja brana. Nakana je zadržati tok vode u smjeru rijeke Drave. Ova intervencija stabilizira vodostaj Stare Drave i umanjuje rizične i štetne niske razine vode. Položaj donje brane isplanirali su inženjeri koji su istražili najbolje moguće mjesto za izgradnju najmanje moguće konstrukcije koja može zadržati ciljanu razinu vode. Istovremeno je razina donje brane planirana tako da je poplave rijeke Drave mogu prijeći i osigurati nizvodno punjenje rukavca. Za održavanje otvorene vodene površine provedeno je i manje jaružanje, tijekom kojeg je uklonjeno, odnosno cjevovodom i Crnim jarkom do  Drave ispumpano 7000 m3mulja.  S namjerom povećanja raznolikosti naplavnih šuma zasađene su autohtone vrste hrasta i grmolikog bilja (žestilj, jasika, šumsko voće).  40 je napuštenih ribarskih platformi rastavljeno te je uklonjen suvišni otpad. 30 je ribarskih platformi rekonstruirano za uporabu ribara, a 6 je platformi izgrađeno za društvenu uporabu. Nema potrebe za dodatnom izgradnjom. Kako bi se s projektom upoznala šira javnost, više je platformi upotrijebljeno za širenje prirodnih vrijednosti Stare Drave i rezultata projekta. Na početku projekta izrađena je internetska stranica www.olddrava.com, gdje se objavljuje trenutna faza projektnih aktivnosti. Nisu postavljene samo kratke vijesti, već je stručnjacima dostupna i za preuzimanje spremna detaljna dokumentacija vezana uz projekt, poput projektnih planova i izvješća monitoringa. Pripremljene su i tiskane publikacije – najprije letak na mađarskom, hrvatskom i engleskom jeziku, a potom i tematske novine podijeljene stanovnicima u 4200 primjeraka. Za škole je stvorena interaktivna radna bilježnica koja će buduće generacije upoznati s vrijednošću i značajem močvara. U hrvatsko-mađarskoj suradnji najvažnije su faze posljednjih pet godina dokumentirane u edukativnom filmu. 

Podaci o projektu 

Naziv projekta: LIFE13/NAT/HU388 Old-Drava

Nositelj projekta: Nacionalni park Dunav-DravaPartneri: Svjetska organizacija za zaštitu prirode – WWF Mađarska, VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Općina Pitomača, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, HESSZ – Zajednica ribolovnih udruga županije Šomođi, Coca Cola, Ministarstvo poljoprivrede

Trajanje projekta: 01.06.2014.-30.04.2019.

Ukupni iznos projektnog proračuna: 833.985,00 €

Sufinanciranje EU: 74,78 %