Eredményes záró rendezvény a projekt utolsó hónapjában

04.16. 2019

A projekt háttere:  

Szinte már közhelynek számít, hogy a természet nem ismer országhatárokat. Ez különösen igaz a Dráva régióra, ahol a folyó és az országhatár több tucatszor metszi egymást Magyarország és Horvátország között. Projektünk helyszíne, a Barcsi-Ó-Dráva is az országhatár két oldalán található és mindkét oldalon természetvédelmi oltalom alatt áll, sőt, része a két ország által közösen létrehozott Mura-Dráva-Duna Határon átnyúló Bioszféra Rezervátumnak is.

Közös értékek:

Az egykori Dráva kanyarulat mára holtággá alakult, melyet a parton kemény és puhafás ligeterdők keskeny sávja szegélyez. A víz, nádasok, bokorfüzesek alkotta mozaik mindkét országban része az EU Natura 2000 hálózatának, ahol a védett fajok közt meg lehet említeni halak közül a szivárványos öklét, szitakötők közül a lápi acsát, kétéltűek közül a kis tavibékát, hüllők közül a lábatlan gyíkot, madarak közül a cigányrécét is.  Védett növények is szép számmal fordulnak elő, a vízben gyakori a sulyom és a tündérfátyol, az erdős élőhelyen előfordul a téli zsurló és a kardos madársisak.

Közös kihívások:

Bár a holtág és környezete gazdag természeti értékekben a természeti tényezők és az emberi tevékenység hatására negatív folyamatokat tapasztaltunk, amelyek aztán életre hívták a közös LIFE pályázatot. Ilyen kihívások a folyamatosan csökkenő vízszint a holtágban, csökkenő talajvízszint a környező ligeterdőkben, de a felhagyott horgászstégek is rontják a természeti környezet állapotát.

Amit elvégeztünk:

A fenti problémák megoldására a magyar és horvát partnerek együttműködésével az alábbi főbb beavatkozások valósultak meg.A holtág vízszintjének stabilizálására egy vízvisszatartó műtárgy, egy küszöb épült. A műtárgy feladata az, hogy megfogja a holtágból a Dráva irányába kifolyó vizeket, ezzel stabilizálja az Ó-Dráva vízszintjét és megakadályozza károsan alacsony vízszintek kialakulását. A küszöb helyszínét a mérnökök úgy határozták meg, hogy a lehető legkisebb műtárgy megépítésével el lehessen érni a megcélzott vízszintet. Ugyanakkor a küszöb szintje úgy került meghatározásra, hogy a drávai árvizek meg tudják haladni és lehetőség szerint alulról is feltölthessék a holtágat. A nyílt vízfelület fenntartása érdekében egy kisebb kotrás is megvalósult, ennek során 7000 m3iszap került eltávolításra, amit egy csővezetéken és a Fekete-árkon keresztül kiszivattyúzták a Drávába.  A ligeterdők változatosságának növelése érdekében tölgyes ültevényben őshonos fa és cserjefajokat telepítettünk, tatárjuhart, rezgőnyarat, vadgyümölcsöket.  A használaton kívüli stégek közül mintegy 40 darabot elbontottunk és a hulladékot elszállítottuk. Helyreállítottunk mintegy 30 darab stéget, amit a horgászok a jövőben is tudnak majd használni és nem lesz szükség újak építésére.  6 darab új stég is épült közösségi használatra.  Hogy a szélesebb közönség is megismerkedhessen a projekttel több csatornát is felhasználtunk arra, hogy minél tágabb körhöz jussanak el az Ó-Dráva természeti értékei és a projekt eredményei. A projekt elején létrehoztuk a www.olddrava.comoldalt, ahol folyamatosan beszámoltunk a pályázati tevékenységek aktuális állásásról. Nemcsak rövid hírekkel lehet itt találkozni, hanem a projekthez kapcsolódó részletes dokumentumok, így például tervek, monitoring jelentések is letölthetőek a szakmai érdeklődők számára. Nyomtatott kiadványok is készültek, egyrészt egy magyar/horvát/angol nyelvű szórólap másrészt egy tematikus újság is, amit 4200 példányban juttatunk el helyi lakosokhoz.  Az iskolás korosztály részére egy interaktív foglalkoztató munkafüzet készült, ami a vizes élőhelyek értékeivel és fontosságával ismerteti meg a jövő generációját. Horvát-magyar együttműködésben egy ismeretterjesztő filmen is megörökítettük az elmúlt öt év legfontosabb állomásait.

Projekt adatok: LIFE13/NAT/HU388 Old-Drava

Koordináló kedvezményezett: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Partnerek: Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége, WWF Magyarország, VIDRA (HR), Pitomaca község önkormányzata (HR), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije (HR)
Projekt időtartama: 2014.06.01-2019. 04. 30.
Projekt költségvetése: 833.985€
EU támogatás intenzitás: 74,78%