Partnerek

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság felelős a legnagyobb ártéri erdő kezeléséért Magyarországon. A nemzeti park kiterjedése 50.000 hektár, melynek legnagyobb része ártér, a legváltozatosabb élőhelyekkel, mellékágakkal, holtágakkal, mocsaras, lápos élőhelyekkel. A terület 60 %-a erdő, melyek védelme kiemelkedő fontosságú. Az igazgatóság nemcsak megőrzi, hanem javítja is a védett területek állapotát, és az eddigiekben is számos élőhelyrehablitációs projektet irányított, vagy vett benne részt partnerként. A Dráva mellett az egyik legjelentősebb az IPA pályázat keretében megvalósult horvát-magyar projekt, ’Víz és Élet a Dráva és a Vuka folyókért’ címmel, melyben az igazgatóság volt a főpályázó. A magyar oldalon ez a projekt négy mellékág helyreállítását tartalmazta. A beavatkozások során meghatározott magasságig visszabontották az árvízvédelmi gátakat, melyek elzárták a mellékágakat a folyótól, és kikotorták a feliszapolódott meder egy részét. Egy másik terepi beavatkozás vízvisszatartó művek helyreállítását tartalmazta egy lápon és egy régi halastavon. Ezek végrehajtása során szerzett tapasztalatok hasznosak lesznek az Ó-Dráva projektben. Az eddigi tapasztalatok alapján az igazgatóság munkatársai már viszonylag jól meg tudják becsülni, hogy a különböző beavatkozásoknak milyen hatásai vannak. 4-5 éves tapasztalat halmozódott fel a terepi munkák kapcsán, ami megkönnyíti a megfelelő beavatkozások kiválasztását új projekt fejlesztése során. Az igazgatóság természetvédelmi kezelési feladatok mellett egyben földhasználó is, 18.000 hektár földterületet kezel, amiből 8500 hektár erdő. Az igazgatóság felelős a Natura 2000 fajok és élőhelyek vizsgálatáért és monitoringjáért, és a Natura hálózat kijelölése is a munkatársai által végzett felmérések alapján zajlott. A nemzetközi együttműködésben is régóta aktív a nemzeti park. A határon átnyúló Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum területkijelölésében aktív szerepet vállalt.

Szerepvállalás a projektben:
A DDNPI eddig négy LIFE projektben vett részt, és ez az első, melyben főpályázó. A DDNPI felelős a projekt végrehajtásáért, a partnerek munkájának összehangolásáért, az EU Bizottsággal való kapcsolattartásért, és a pénzügyi feladatokért. A DDNPI továbbá saját akciókat is irányít: elvégzi a magyar oldali engedélyezési folyamatot, a vízvisszatartó mű építését irányítja, az erdő felújításáért felel, valamint a monitoringért. Ide tartozik továbbá a projektet bemutató tanösvény kialakítása és a záró konferencia megszervezése.

Tibor Parrag

tibor__pont__parrag__kukac__ddnp__pont__kvvm__pont__hu

 

WWF Magyarország

A WWF 1991-ben kezdte el működését Magyarországon, a Madártani Egyesület fajvédelmi programjainak támogatásával. A természetvédelmi programok az erdők, folyók és vizesélőhelyek, veszélyeztetett fajok megmentését célozzák, valamint az Európai Unió környezet- és természetvédelmi előírásainak hatékony hazai bevezetését. Célunk olyan jövő megteremtése, ahol az ember harmóniában él környezetével. A WWF tevékenysége főleg hazai fajok és élőhelyek megóvását segíti, de a Duna vízgyűjtőn fekvő, valamint a Kárpátok által övezett országokkal közösen dolgozunk határon átnyúló, több országot érintő természetvédelmi problémák megoldásán. A WWF egyaránt fontosnak tartja a szakmapolitikai munkát és a terepi beavatkozásokat, meggyőződésünk, hogy a kétféle tevékenység hatékony ötvözése szolgál modellértékű megoldásokkal, minden érdekelt számára előremutató eredménnyel. Programjaink megvalósításán döntéshozókkal, hatóságokkal, kutatókkal és helyi közösségekkel egyaránt együtt dolgozunk. A WWF a természetvédelmi munka aktív kommunikációját kiemelkedően fontosnak tartja, felhasználva ehhez a nemzetközi hálózatban rejlő lehetőségeket. A kommunikációban a legkülönfélébb korábban bevált eszközöket alkalmazunk, de folyamatosan próbálunk ki új ötleteket is. A nyomtatott és on-line felületek erre sokoldalú lehetőséget adnak. Az Ó-Dráva vizesélőhely-védelmi programunk kiemelt fontosságú területén, a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumban fekszik. Programunk hosszú távú célja ennek a kétoldalú bioszféra rezervátumnak a kibővítése. Terveink szerint Magyarországon és Horvátországon kívül Ausztria, Szlovénia és Szerbia is csatlakozik ehhez a védett területhez, és ezzel megszületik az első ötoldalú bioszféra rezervátum. Ebben a nagyívű programban az Ó-Dráva projekt ad lehetőséget arra, hogy a konkrét terepi munkát hatékony, határon átnyúló együttműködés kísérje a partnerek között, és mindezt közérthetően kommunikáljuk a nagyközönség számára.

Szerepvállalás a projektben:
A WWF Magyarország felelős a kommunikációs tevékenységekért, az on-line és nyomtatott kiadványokért, a honlap fejlesztéséért és a sajtómunkáért. Összegyűjtjük és terjesszük a projekt során a határon átnyúló tervezés, engedélyezés, megvalósítás terén szerzett tapasztalatokat, hogy az későbbi hasonló projektek számára útmutatóként szolgáljon. Részt veszünk továbbá a terepi munkákat előkészítő tervezés egyeztetésein, ahol más terepi projektünk során szerzett tapasztalatokat hasznosítjuk.

Tamás Gruber

tamas__pont__gruber__kukac__wwf__pont__hu

 

VIDRA - Virovitica-Podravina Megye Regionális Fejlesztési Ügynöksége

VIDRA szakételmét és megbízhatóságát jól tükrözi a térség versenyképességének növekedése helyi és regionális szinten. Elsősorban az IPA és az IPARD által finanszírozott projektekben és programokban szerzett tapasztalatokat, és vívta ki a helyi közösségek elismerését. Határon átnyúló projekteket a korábbiakban is Magyarországgal közösen hajtottak végre, és az itt szerzett tapasztalatokat az Ó-Dráva projektben is felhasználják.
Az ügynökség fő tevékenységei:
- helyi és nemzetközi együttműködésben tanácsokat nyújt az érintetteknek;
- helyi, regionális és nemzetközi együttműködési hálózatok kialakításában vesz részt, segíti az információcserét;
- növeli a régió ismertségét;
- fejlesztési programokat támogat, közösségi és egyéni partnerségek, befektetések és szektorok közti kezdeményezések terén;
- segíti a kapcsolatfelvételt nemzeti és nemzetközi pénzügyi intézményekkel;
- külföldi befektetéseket vonz a régióba;
- tanácsadással segíti helyi hatóságok pályázati anyagainak összeállítását Európai Uniós források elérése érdekében;

Szerepvállalás a projektben:
Mobil applikáció kifejlesztése a projekthez kötődően.

Ivan Lazić

ivan__pont__lazic__kukac__ravidra__pont__hr

 

Pitomača önkormányzata

A Pitomača önkormányzata által kezelt területek jelentős része a helyi védettségű Mura-Dráva Regionális Park, valamint a határon átnyúló Mura-Dráva-Duna UNESCO Bioszféra Rezervátum része. A fejlesztési tervek az itt élő emberek életminőségét és megélhetési lehetőségeit célozzák, amihez a mezőgazdaságban és a turizmusban rejlő lehetőségeket ragadják meg. Ehhez jó feltételeket ad az értékes élőhelyek közelsége. Sok olyan projektben részt vettek, mely ritka élőhelyek és fajok megóvását szolgálta, és vezető szerepet játszottak három drávai terület (Križnica, Jelkuš and Širinskog-sziget) védetté nyilvánítási folyamatában. A legjelentősebb munkák egyike a Križnica települést és környezetének javítását célzó DRABALU projekt volt, amely település az Ó-Dráva holtág horvát oldalán található. Számos társintézménnyel és hatósággal jó kapcsolatot tartanak fenn, és alapítóként csatlakoztak a horvát WWF által létrehozott “Horvát folyók hét csodája” kezdeményezéshez, amely a Dráva mente kiemelkedő értékeinek és kivételes élőhelyeinek fontosságára irányította rá a figyelmet. Pitomača önkormányzata ISO 9001:008 és ISO 14001:2004 minősítéssel egyaránt rendelkezik, ami szintén tükrözi a környezetvédelem és fenntarthatóság iránti elkötelezettséget.

Marinko Barčan

marinko__pont__barcan__kukac__pitomaca__pont__hr

 

JUUZVP (Virovitica-Podravina Megye Természetvédelmi és Ökológiai hálózatáért felelős intézet)

Az intézet feladatkörét a horvát természetvédelmi törvény határozza meg: felelősségi köre a védett területek és más védett értékek monitorozása, állapotuk figyelemmel kísérése és nyilvántartása. A védett területek állapotát javító munkák elvégzése, és ellenőrzése szintén feladataik közé tartozik, akárcsak vizsgálatok és felmérések kezdeményezése és végrehajtása, ehhez társhatóságok beszervezése. Virovitica-Podravina megye jelenleg 16 természetvédelmi területtel rendelkezik, és további 25 helyszín kijelölése van folyamatban. A korábbi években jelentős tapasztalatokat szerzett határon átnyúló IPA CBC projektekben, a Natura 2000 hálózat integrációját elősegítő Világbank által finanszírozott projektben, és számos nemzeti finanszírozású munkában.

Szerepvállalás a projektben:
Az intézet felelős a horvát oldalon zajló ökológiai monitoringért, a projektről szóló film elkészítéséért, és a Dráva tanösvény tervezéséért és felállításáért.

Tatjana Arnold Sabo

info__kukac__virovitica-nature__pont__hr

 

HESSZ – Horgászegyesületek Somogy Megyei Szövetsége

A HESSZ a Somogy megyei Dráva szakasz horgászvizeit felügyelő szövetség, beleértve az Ó-Drávát és az ezt tápláló Rinya-patakot. Az Ó-Dráván hosszú ideje jelen van, és jó kapcsolatokat ápol a helyi horgászokkal. Az Egyesület célja a horgászvizek fenntartható használata, elsősorban azokon a területeken, melyek természetvédelmi oltalom alatt állnak. Ez magában foglalja az illegális és nem fenntartható horgászati gyakorlat visszaszorítását. A projektben helyi horgászokkal is kapcsolatba lép a Szövetség, hogy meggyőzze őket a hosszú távú, természetvédelmi szempontokat tartalmazó szemlélet szerepéről, az Ó-Dráva által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások megőrzésének fontosságáról. A horgászat felügyeletén kívül a HESSZ rendszeres telepítéseket is végez a holtágon.

Szerepvállalás a projektben:
A HESSZ felelős a magyar oldali horgászállások felszámolásáért és felújításáért. A helyi horgászok bevonásával számos horgászstéget felszámolnak vagy felújítanak, a keletkező és felgyülemlő hulladékot a területről elszállítják.

József Fülöp

somogyhesz__kukac__freemail__pont__hu

 

The Coca Cola Company

A projekt a Coca Cola Company társfinanszírozásával valósult meg.

 

 

Földművelésügyi Minisztérium

A projekt a Földművelésügyi Minisztérium társfinanszírozásával valósult meg.