Hírek

Folytatódott a holtág biológiai állapotfelmérése

Az Ó-Dráva biológiai állapotának felmérése 2017-ben újabb eredményeket hozott. A holtágban és partja mentén európai jelentőségű fajok és élőhelyek fordulnak elő, melyek rendszeres nyomon követése zajlik a pályázat keretében. Az évente zajló felmérések egyedi és átfogó képet adnak az Ó-Dráváról, amire korábban nem volt lehetőség.

 

Elkezdődött a terepi munka az Ó-Dráván

Március elején vízre bocsátották a kotróhajót az Ó-Dráván és ezzel megkezdődhetett a terepi munka az Ó-Dráva LIFE projekt keretében. A holtágból a mederanyagot mintegy 500 méter hosszú szakaszon termelik ki.

 

Új eredmények a holtág biológiai állapotáról

Az Ó-Dráva biológiai állapotfelmérése 2016-ban folytatódott. A holtágban és partja mentén európai jelentőségű fajok és élőhelyek egyaránt előfordulnak, minden megfigyelés értékes eredményekkel szolgál.

 

Mit ad nekünk az Ó-Dráva?

Projektünk fontos eleme, hogy feltérképezzük, kinek miért fontos vagy kedves, esetleg hasznos a barcsi Ó-Dráva holtág. Ennek érdekében idén tavasszal négy találkozót szerveztünk a közelben élő lakosok, az Ó-Drávához gyakran lejáró horgászok és a holtággal hivatalból foglalkozó erdészek, halőrök, természetvédők, határőrök, vadászok, gazdálkodók, kutatók és mások részvételével

 

LIFE információs napon mutatták be az Ó-Dráva projektet Zágrábban

A horvát Környezetvédelmi és Energiaügyi Minisztérium LIFE információs napot szervezett március 21-én Zágrábban.

 

Elérhető az Ó-Dráva kiadvány

A projekt keretében megjelent a WWF Magazin Ó-Dráva rehabilitációt is bemutató száma, amely átfogó képet ad a partnerek a holtág jobb vízellátása, illetve az ártéri erdők állapotának javítása érdekében folytatott munkájáról, és eddig elért eredményeiről.

 

Leporelló a projektről

A projekt céljai, akciói és eredményei immár megismerhetőek egy színes leporellóban, mely magyar, horvát és angol nyelven készült el.

 

Letölthető a biológiai állapotfelmérés

Az Ó-Dráva biológiai állapotfelmérése 2015 őszén befejeződött. A felmérés végén összefoglaló jelentés készült a holtág flórájának és faunájának állapotáról. A kutatás ez eddigi legrészletesebb felmérés volt az Ó-Dráváról.

 

Javul a galériaerdők állapota az Ó-Dráva partján

Megkezdődött az erdőállomány felújítása a holtágat kísérő ártéri erdőben. A korábbi években és évtizedekben több alkalommal volt telepítés a területen, de gyakran nem megfelelő fajokat ültettek.

 

Megújultak a horgászstégek az Ó-Dráva partján

Az Ó-Dráva partján lévő romos stégek egy részét lebontottuk 2015 őszén. A feladat régóta váratott magára, mert a horgászállások rendezetlen környezete hosszú idő óta elcsúfította a holtág partját.

 

Az Ó-Dráva élőhelyeinek felmérése

Az Ó-Dráva élőhelyeinek, szárazföldi és vízi faunájának felmérése 2015 tavaszán és nyarán zajlott. A mintegy 17 km hosszú holtág mentén a Drávát és a vizesélőhelyeket jól ismerő kutatókból összeállt csapatok végezték a felméréseket.

 

Elindult az első horvát-magyar LIFE projekt

A Dráva az egyik legváltozatosabb és legjobb ökológiai állapotú folyó Európában. Az egyre fogyatkozó érintetlen természetes élőhelyek egyik utolsó mentsvára, melyet az ártéri erdők, kavics és homokzátonyok, mellékágak és holtágak változatossága tesz egyedivé.

 

A projekt célja és tevékenységei

A projekt fő célja, hogy biztosítsa a jobb vízellátást a holtágban, javítsa a holtág menti ártéri erdő változatosságát, és hozzájáruljon az európai jelentőségű élőhely fennmaradásához.

 

Megkezdődött az alapállapot felmérése

A tavasz érkeztével megkezdődött az ökológiai alapállapot felmérése az Ó-Dráván. Az alapállapot megismerése azért fontos, hogy pontosan követni tudjuk a beavatkozások eredményeit a későbbiekben.

 

A projekt első hivatalos ellenőrzése sikeresen megtörtént

A projekt LIFE ellenőrének első hivatalos látogatása február elején volt Drávaszentesen, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontjában. A projekt partnerei beszámolót tartottak az eddigi tevékenységekről, és a közlejövőben várható feladatokról.