Poboljšan status šumskih staništa

Iako je većina šuma na području projekta u dobrom ekološkom stanju, postoje određene šumske parcele gdje će se ovim projektom poboljšati raznolikost. Prijašnja šumarska praksa se fokusirala samo na vrste drveća , dok je drugi zaštitni sloj šume (npr. Acer tatarica) ili pročistački sloj (npr. Frangula alnus) bio zanemaren.

Ovom projektom želimo ponovno uvesti prirodne zaštitne ili pročistačke vrste na određena mjesta, što će dovesti do značajne raznolikosti vrsta i poboljšanja strukture šuma.