Az ártéri erdők állapotának javítása

Habár a terület szinte valamennyi erdeje jó állapotú, vannak olyan parcellák, ahol állapotjavító intézkedések szükségesek és indokoltak. A korábbi erdőkezelési gyakorlat főleg a faállományra koncentrált, és a cserjeszinttel nem foglalkozott. A mostani munka során őshonos cserjeféléket (például tatárjuhar, Acer tatarica, kutyabenge Frangula alnus) telepítünk, aminek köszönhetően az élőhely sokfélesége és az erdő struktúrája jelentősen javul.