Širenje znanja o prekograničnim projektima

Cilj projekta je očuvati i obnovitiekološki status rukavca koje je sada odvojen od rijeke Drave i njegova opskrba vodom ne zadovolajva ekološke zahtjeve. Zajednička Deklaracija Hrvatske i Mađarske iz 2011. godine, dokazuje da obje zemlje nastoje održati i unaprijediti status zaštite rijeke. Ova vizija biti će biti ostvarena ako veliki broj restauracijskih projekata bude zajednički vođen od strane obje zemlje.

Restauracija Stare Drave može biti pilot projekt za takvu suradnju. Postojeće razlike između administativnih zahtjeva, pravnih propisa, inspekcija zaštite okoliša i prirode Hrvatske i Mađarske, stvaraju poteškoće tijekom projekta kao što je ovaj. Zato će dokumentiranje alata, metoda, uvjeta i razultata procesa vezanih za restauraciju i sudjelovanje javnosti, zajedno sa širenjem znanja, biti važan dio ovog projekta.