Tudásátadás/megosztás határon átnyúló projektekhez

Az Ó-Dráva holtág két ország határán lévő olyan terület, mely különböző szintű természetvédelmi oltalom alatt áll. Horvátország és Magyarország közös nyilatkozatban tette közzé 2011-ben, hogy mindkét országnak egyaránt szándéka a Dráva természeti értékeinek megőrzése. Ez a szándék akkor valósul meg igazán, ha minél több élőhelyek helyreállítását célzó projekt valósul meg a két ország közös részvételével. Az Ó-Dráva helyreállítása mintaprojekt lehet további ilyen együttműködésekhez, és az itt szerzett tapasztalatot ennek érdekében szükséges összegyűjteni és terjeszteni.

A két ország jogrendjének, adminisztrációs berendezkedésének eltérése, a környezetvédelmi engedélyezási eljárás kölönbözősége nehézségeket jelent a határon átnyúló projektek előkészítése és megvalósítása során. Emiatt a projekt végrehajtásának tapasztalatait, az összehangolás javítása érdekében tett lépéseket, a felhasználható jogi és gyakorlati eszközöket összegyűjtjük és közzétesszük a projekt végén. Így a megszerzett tudás nem vész el, és a tapasztalatok felhasználhatók lesznek későbbi együttműködések során.