Uklanjanje i obnova ribičke infrastrukture

Dijelovi Stare Drave na kojima su vodene površine šire, često koriste lokalne ribičke udruge. U tu svrhu, izgrađeno je više ribičkih platformi. Mnoge od njih se koriste i danas, ali nekoliko njih, osobito one najstarije, su u veoma lošem stanju. Napuštene platforme će biti uklonjene iz rukavca, a materijal će biti transportiran na odlagalište. Postoji 117 ribičkih platformi na mađarskoj strani rukavca, koje će se svesti na 90. Tijekom projekta 30 platformi će biti uklonjeno, a 30 obnovljeno. Za opću upotrebu, biti će izgrađene 3 platforme, posebno za posjetitelje.

Ribolov je je tradicionalna i popularna aktivnost za opuštanje na području Drave, Stara Drava je jedno od područja u kojima je dopušten ribolov unutar Nacionalnog parka Dunav-Drava. Za integrirano i održivo upravljanje vodama, ključno je uskladiti ljudsku aktivnost sa očekivanjima zaštite prirode. Uključivanje ribiča u projekt obnove prirode, naglasiti će zajedničku odgovornost prema prirodnoj baštini. Kao rezultat ovog projekta, Stara Drava će pružati atraktivnije okruženje za lokalne ljude i posjetioce.