Rijeka Drava

Protječe se kroz Austriju, Hrvatsku, Mađarsku, Srbiju i Sloveniju, donji tokovi rijeke Drave i povezani su sa dijelovima Mure i Dunava, te predstavljaju europsko najvažnije prirodno riječno područje, koje se ponekad naziva i “Europska Amazona“.

Unatoč brojnim promjenama od strane čovjeka, ovaj očaravajući krajolik rijeke je domaćin nevjerojatnoj biološkoj raznolikosti i žarište rijetkih prirodnih staništa kao što su poplavne šume, riječni otoci, sljunčani i pješčani sprudovi, pritoci i rukavci.

Photo by Tamás GruberOve staništa dom su najgušće populacije parova štekavaca u kontinentalnoj Europi, kao i drugih ugroženih vrsta poput male čigre, crne rode, dabra, vidre i gotovo izumrle jesetre. Svake godine, tisuće selica močvarica koriste rijeku za odmor i hranjenje. Uz to što je područje sa velikom biološkom raznolikošću, rijeka i njena poplavna područja su od ključne važnosti za stanovnike tog područja. Lokalni ribići se oslanjaju na populaciju riba kako bi si osigurali sredstva za život. Prostrana poplavna područja smanjuju rizik od poplava, garantiraju povoljne uvjete za podzemne vode i samopročišćivanje vode. Ovo je ključno za opskrbu pitkom vodom, šume i poljoprivrede. Ljudi također nalaze rekreaciju na rijeci u obliku trekkinga, plivanja, ribolova i vožnje kanuima.

Cijeli dio Drave na mađarskoj strani je dio Nacionalnog parka Dunav-Drava, hrvatski dio rijeke ima status zaštite na nacionalnoj razini. Obje strane rijeke su dio UNESCO-vog prekograničkog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koji je uspostavljen na području Mađarske i Hrvatske 2012. godine.