Internacionalna suradnja

Rukavac Stara Drava i cijela rijeka Drava proteže se srcem prekograničkog UNESCO-vog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koji si osnovale Hrvatska i Mađarska. U našoj viziji, to je kombinirani klaster 13 zaštićenih područja u pet zemalja, sa planiranim zajedničkim upravljanjem riječnim ekosistemom na održiv način.

Koncept Rezervata biosfere definira 300 000 hektara jezgre i tampon zone (postojeća mreža zaštićenih područja) i okolnih 700 000 hektara prijelazne zone. Središnja zona, jezgra, je kralježnica rezervata. Primarno, pokriva rijeke i poplavna područja, koja su uglavnom smještena unutar poplavnih nasipa.

Tampon zona se proteže duž rijeka, izvan poplavnih zona. Karakterizira ju mozaik kultiviranog zemljišta i seoskih područja, a također sadržava i mala odvojena područja kao što su jezerski rukavci, ribnjaci i male vodene površine. Intenzivna poljoprivreda, ispaša stoke, košnja livada, organska proizvodnja, promocija lokalnih proizvoda i ekoturizam, neke su od ključnih aktivnosti u ovom kraju. Vanjska tranzicijska zona osigurava regionalnu ekonomsku i znanstvenu potporu tampon zoni. Većina naselja je smještena u toj zoni. Sad je vrijeme da ponovno otkrijemo našu povezanost sa prirodom! Osim živih ekosistema u području Mura-Drava-Dunav, vizija internacionalne suradnje je poticanje razvoja lokalnih, prirodi prihvatljivih zajednica, tako da potiću osjećaje ponosa lokalne i regionalnog pripadnosti.

Možemo zamisliti žive rijeke, sa čarobnim otocima, prirodnim riječnim obalama od šljunka i pijeska, mrežom tajanstvenih riječnih rukavaca, bujnih poplavnih šuma sa nevjerojatnim starim stablima, mnoštvo ptica i divljih životinja, sa crnim rodama koje vrebaju i love male ribe u plitkim riječnim obalama, tisuće bregunica, koje hvataju komarace kako bi nahranile svoje mlade na prirodnim obalama rijeka, jesetre koje polažu jaja na šljunčanim sprudovima. Ljudi u UNESCO-vom prekograničnom Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav, živjeti će održivo u zdravom ekosistemu, sa raznovrsnom lokalnom ekonomijom i sa snažnom, različitom, ali ujedinjenom kulturom, prihvaćajući jedinstvene vrijednosti ovoga područja.

Internacionalna suradnja nevladinih organizacija je pokretačka snaga ove prekogranične mreže. Nevladine organizacije razvijaju projekte za unaprijeđenje prirodnog statusa rijeka i obalnih staništa, rade zajedno protiv narušavanja prostora i lobiraju za suradnju odgovornih vladinih tijela i donosioca odluka, kako bi međunarodna suradnja bila prepoznata i od strane šire javnosti.

 
 Posjet:
 www.amazon-of-europe.com