Nemzetközi együttműködés

Az Ó-Dráva holtág és a Dráva teljes szakasza a Mura-Dráva-Duna UNESCO Bioszféra Rezervátum szívében található, ami összesen 13 különböző státuszú védett területet fog össze, és a tervek szerint hamarosan 5 országra terjed ki.

 A teljes javasolt területből összesen mintegy 300,000 hektár a magterület és a pufferzóna (melyek jelenleg is valamilyen szintű védelem alatt állnak) és nagyjából 700,000 hektár kiterjedésű az átmeneti zóna. A magterület a természetvédelmi tevékenység számára fenntartott zóna. Ide tartoznak a folyók és az őket kísérő árterek, jellemzően az árvízvédelmi töltések között. A pufferzónában már olyan területek is vannak, melyek nem vesznek részt a vízszállításban, és a legmagasabb árhullámok sem érik el őket. Itt mezőgazdasági területek és települések egyaránt vannak, valamint kisebb-nagyobb kiterjedésű vizesélőhelyek, holtágak, halastavak. Ezek a területek alkalmasak extenzív gazdálkodásra, vagy állattartásra, melyek helyi termékek előállításának alapanyagai lehetnek. A pufferzóna ezen kívül az ökoturizmus számára kíváló adottságú térség. Az átmeneti zónában már jelentősebb infrastruktúra található és ipari termelés is előfordul, a nagyobb települések ebben a zónában vannak.  

A Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum a folyóvízi ökoszisztémák megőrzésének színtere, de a jövőben a természetközeli és természetbarát fejlesztések, a helyi közösségek számára kitörési lehetőséget nyújtó helyi gazdálkodási formák és a nemzetközi együttműködés mintaterülete is lehet. Ennek megvalósítására jött létre civil szervezetek együttműködése, mely ambíciózus célokat tűzött ki maga elé:

Azon kívül, hogy a Mura, a Dráva és a Duna folyók természeti állapotát javítani akarjuk, a helyi közösségek természetbarát fejlesztési lehetőségeit is fel szeretnénk tárni. Képzeljünk el egy élő folyót mesés szigetekkel, természetes vízpartokkal, kavics és homokzátonyokkal, vadregényes mellékágakkal, ősöreg fákban gazdag ártéri erdőkkel. A zavartalan körülmények gazdag madárvilágának szemléletes példányai a sekély vízben halakra leső fekete gólyák, a rovarok ezreit elkapó parti fecskék, és a méltóságteljesen keringő rétisasok. A határokon átnyúló Mura-Dráva-Duna UNESCO Bioszféra Rezervátumban az egészséges természeti környezetben az emberek fenntartható életvitelére is van lehetőség helyi erőforrásokra épülő gazdálkodással, ahol a különböző országok népeinek változatos kultúrája erős alapokat ad.  Ehhez van szükség arra, hogy ismét összekössük a folyókat és vizesélőhelyeket az emberekkel.

Civil szervezetek határon átnyúló együttműködése lehet motorja annak, hogy a hosszú távú célokat rövidtávon megvalósuló projektek szolgálják. A civil szervezetek lehetnek alkalmasak arra, hogy természeti és társadalmi szempontokat egyaránt szem előtt tartó projekteket fejlesszenek, és ezekbe valamennyi lehetséges érintettet bevonjanak. 

 
 További információ:
 www.amazon-of-europe.com