Fogalomtár

Holtág A folyó egykori kanyarulata, mely a főmedertől mindkét végén elzáródott. A holtágak sorsa a lassú természetes feltöltődés, melynek során az egyes fázisokat változatos, nagyon egyedi élőhelyek és fajok jellemzik. 
Fenékküszöb

Folyómedrek, vagy holtágak medrében épített mesterséges küszöb, mely a víz átlagos vízszintjének megemelését szolgálja. Jellegzetes és gyakori vízvisszatartó mű, melynek általában pozitív hatása van a felvízi oldalon, de negatív hatásokkal is számolni kell, mert a rosszul megtervezett fenékküszöb megakadályozza a halak vándorlását és gátolja a víztest átjárhatóságát. 

UNESCO Bioszféra Rezervátum   A bioszféra rezervátumok szárazföldi, tengeri, vagy tengerparti ökoszisztémák megóvását biztosítják. Minden rezervátumban olyan területkezelést kell alkalmazni, mely megteremti a biodiverzitás megőrzésének és a fenntartható gazdálkodás elterjesztésének lehetőségét. A bioszféra rezervátumokban a tudományos kutatásoknak a fenntarthatóság szolgálatában kell állniuk: harmóniát kell teremteni az ökológiai rendszerek és a társadalmi elvárások között, teret kell adni a szektorok közötti problémák megtárgyalásának, és minden érintett által elfogadható kezelési terveket kell készíteni. A bioszféra rezervátumokat nemzeti államok alapítják meg, de nemzetközi elismertséggel rendelkeznek. A világ 119 országában több mint 600 bioszféra rezervátum van, köztük 14 több országra terjed ki. 
Mellékág A folyó egykori kanyarulata, melynek jelenleg is van vízellátása a folyó főmedre felől, de csak árhullámok esetén. A folyószabályozások alkalmával nagyon sok mellékágat mesterségesen elválasztottak a főmedertől, ami a folyók természetes dinamikájának megszűnését okozta.
Medersüllyedés A folyószabályozások miatt a folyók medrének természetes fejlődése megszűnt. A sziklából, vagy betonból épült partbiztosítások miatt a folyók már nem képesek kanyarogni, és medrüket oldalirányba fejleszteni. Ezen kívül sok folyón épültek vízerőművek, melyek a víz által szállított hordalékot tartják  vissza. Ezek együttes hatása miatt a folyóvíz az energiáját a meder mélyítésére használja fel, ami miatt az átlagos vízállások is csökkennek.
Őshonos fajok Őshonos az a faj, mely természetes elterjedési területén él, adott terület jelenlegi növénytakarójának, vagy állatvilágának kialakulása óta a természetes flóra és fauna tagja. A természetvédelmi törvény szerint az utolsó két évezredben jelen volt a területen és nem behurcolás vagy betelepítés eredményeként van jelen. 
LIFE+ Nature program

Az Európai Unió programja, melyet a Natura 2000 hálózat jelölő fajainak és élőhelyeinek fenntartására, az élőhelyi adottságok javítására hozzák létre. 

Natura 2000 Az Európai jelentőségű fajok és élőhelyek megmentése érdekében létrehozott hálózat, az EU Madár és Élőhelyvédelmi Irányelvében lefektetett célkitűzések hívták életre.
Kriznica A Dráva főága és az Ó-Dráva holtág által körülzárt szigeten lévő település a projektterület horvát oldalán.
Vízvisszatartó művek Olyan mesterséges építmények, melyek holtágakban, mellékágakban, vagy folyók főmedrében biztosítják a víz visszatartását abból a célból, hogy az ártéren vagy a hullámtéren minél több víz maradjon meg a nedves periódusokat követően.